Γλυκά και μαρμελάδες από τοπικούς συνεταιρισμούς γυναικών, συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά,